Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü PPP

Fon Ekim 2016 tarihi içerisinde alınan Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile kurulmuştur. Fon paylarının tamamı nitelikli yabancı yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Gaziantep PPP Fonu, bir çok açıdan Türkiye’de ilktir;

  • Türkiye’nin SPK mevzuatı çerçevesinde kurulan ve altyapı yatırımını finanse eden ilk girişim yatırım fonudur.
  • Türkiye’de bir altyapı projesini sermaye piyasaları aracılığı ile finanse eden ilk fon,
  • Türkiye’nin en uzun vadeli yatırım fonu (29 yıl)
  • Payları yabancı emeklilik fonlarına tahsis edilmiş ilk fon,

Fon toplam 600 milyon Euro tutarında bir yatırıma özkaynak finansmanı sağlayacaktır.

Emeklilik fonlarının yatırım perspektifine uygun bu fonun kaynak taahhütünün tamamı yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından sağlanmıştır.