Borçlanma Araçları Fonu

ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Tüm yatırımcılar tarafından TEFAS dahil olmak üzere çeşitli platformlardan satın alınabilir.  Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması yoktur. Piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek portföy dağılımı belirlenir. Fon portföyünde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının dağılımı değiştirilerek, portföyün vade ve faiz yapısı; değişken/sabit faizli/iskontolu borçlanma araçları seçimi ile aktif bir şekilde yönetilir.

Fon Bilgisi

Para Birimi TL
Başlangıç Tarihi 10/08/2016
Birim Fiyatı (TL) 1,622660
Büyüklük (TL) 2,562,512.70
Fon Hizmet Birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Fon Saklayıcı Kuruluş Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Risk Seviyesi 2
ISIN Kodu TRYACTU00019
Benchmark %40 BIST-KYD DİBS Tüm + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %35 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)Endeksi
Portföy Yöneticileri Engin Özkan - Alp Varolan
Alım Valörü: T+1
Satım Valörü: T+1
İşlem Saatleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar
Yönetim Ücreti (günlük) 0,003%
Yönetim Ücreti (yıllık) 1,095%
Giriş Komisyonu 0
Çıkış Komisyonu 0

Tasarruf Sahiplerine Duyuru 19/10/2020 – indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği 25/07/2019 – indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği 31/05/2018 – indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği – indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği -1 – indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği 09-10-2017 indirmek için tıklayın.

İzahname Değişikliği 01-02-2018 indirmek için tıklayınız.

İçtüzük Değişikliği 01-02-2018 indirmek için tıklayınız.