Sürekli Bilgilendirme Formu

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
Son güncelleme tarihi 06.10.2020

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ
01.12.2015-PYŞ.PY.46/790
Sermaye Piyasası Kurulunu’nun 01.12.2015 tarihli ve 12233903-335.03-E.13088 sayılı yazısı ile şirketimizin 04.11.2010 tarih ve PYŞ.PY.36/993 sayılı portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilmiş olup, aynı yazı ile 01.12.2015 tarih ve PYŞ/PY.46/790 sayılı yeni portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmiştir.

YÖNETİLEN PORTFÖY SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ
30.09.2020 itibarıyla

 TÜR  SAYI BÜYÜKLÜK 
Tüzel  14 292.114.945,64
 Bireysel 46 163.963.705,67
Kurumsal  12 957.011.679,62
TOPLAM  72 1.413.090.330,93

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
ORTAKLIK YAPISI (%1’den fazla iştirak olanları için doldurulur)

Hissedar Adı – Soyadı Ünvanı Ödediği Sermaye (TL) İştirak Oranı (%) Pay Adedi
 Global Yatırım Holding A.Ş.  6.307.000  %80  6.307.000
 Polis Bakım ve Yardım Sandığı 1.577.000  %20  1.577.000
 TOPLAM:  7.884.000  %100  7.884.000

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı Unvanı
Adnan NAS Yönetim Kurulu Başkanı
Feyzullah Tahsin Bensel Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ercan Ergül Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Murat AKIN Yönetim Kurulu Üyesi
Barış HOCAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Adı Soyadı Unvanı
Barış HOCAOĞLU Genel Müdür
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı
Alp VAROLAN Yatırım Danışmanlığı Direktörü
Yiğit ARSLAN Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi